ระบบบำบัดอากาศ

banner-bt-1024x227-1024x227


มลพิษทางอากาศ คือ การที่อากาศมีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณมากพอ และนานพอที่จะทำให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพของคน พืช สัตว์ สิ่งของ เช่น เช่น ฝุ่น ควัน ไอเสีย ก๊าซพิษ ซึ่งโรงงาน อุตสาหกรรมก็เป็นแหล่งหนึ่งที่ล่อยอากาศเสียออกสู่ภายนอก ซึ่งโรงงานขนาดเล็ก อาจจะไม่ส่งผล ทางด้านอากาศมากนัก แต่ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง อากาศอย่างรุนแรงได้ จึงต้องมีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศ เพื่อช่วยในการบำบัดอากาศที่เสีย หรือ เป็นพิษให้มีความบริสุทธิ์ หรือไม่มีอันตรายก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก ซึ่งระบบบำบัดอากาศ ของ Aquablaster หรือเรียกกันว่า ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก ที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่า เราใช้น้ำ เป็นตัวการในการบำบัดอากาศด้วยกระบวนการทางชีววิทยา ซึ่งสามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องของฝุ่น ควัน กลิ่น ไอกรด และไอสารเคมีอื่นๆ ได้ เพราะของเสียเหล่านี้สามารถละลายน้ำได้ ด้วยการ พัฒนาที่กว้างขวาง และทนทาน ทำให้ระบบบำบัดอากาศ ของ Aquablaster เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

สำหรับการควบคุมของระบบบำบัดอากาศแบบเปียกอควาบลัสเตอร์นั้น เป็นกระบวนการติดตั้งระบบบำบัดอากาศน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการน้ำสูงในการละลายออกซิเจน ด้วยคุณสมบัติที่ไม่ให้มีการทับถมที่พื้นเกิดขึ้น มีการพัดโคลนและน้ำออกจากก้นภาชนะ รองรับการระบายน้ำได้สูง ทำให้สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดภาชนะได้ด้วยพลังของอากาศ จึงเหมาะกับนำไปใช่้ในการกำจัดน้ำเสียปศุสัตว์ และนอกเหนือจากนี้แล้ว ระบบบำบัดอากาศแบบ wet Scrubber ยังมีอีกหลายประเภทที่นิยมใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้


  1. พัดลมดูดอากาศ (Exhaust Fan) พัดลมที่ใช้ในระบบบำบัดอากาศในอุตสาหกรรมมีสองประเภท คือ Centrifugal Fans ใช้สำหรับระบบที่มีฝุ่น หรืออนุภาค เนื่องจากลักษณะของใบพัดที่แบน และแต่ที่ใบพัดมีระยะห่างกัน ทำให้สามารถสลัดฝุ่นออกไปเองง่ายกว่า และหากทำด้วยวัสดุที่แข็งสามารถทนการกัดกร่อนหรือแรงกระแทกของอนุภาคได้ด้วย ข้อเสียของพัดลมชนิดนี้ คือ มีประสิทธิภาพต่ำที่สุดสำหรับระบบบำบัดอากาศ
    Axial Fans เป็นพัดลมที่มีทิศทางการไหลของอากาศ ใช้สำหรับการระบายอากาศแบบทั่วไป มีความไวต่อแรงต้านมาก มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ สามารถทำให้อากาศเคลื่อนที่ผ่านความดันสถิต ได้สูงถึง 2 กิโลพาสคาลส์ โดยทั่วไปนิยมใช้ระบบบำบัดอากาศนี้ ในอาคารที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหรรม หรือสำนักงาน เป็นต้น

  2. ปากท่อดูดอากาศเสียหรือฮูด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอากาศเสีย ในการออกแบบระบบบำบัดอากาศชนิดนี้ ฮูดดูดอากาศควรเป็นชนิดปิดครอบแหล่งสารปนเปื้อน สำหรับการไหลเข้าออกของอากาศ มีท่อสำหรับการไหลเข้าออกของอากาศ และมีช่องสำหรับสอดมือเข้าไปในถุงมือซึ่งผนึกแน่นกับด้านใดด้านหนึ่งของฮูดเป็นช่องสำหรับผู้ปฏิบัติงานสอดมือเข้าไปเพื่อทำงานในฮูด ฮูดชนิดนี้นิยมใช้สำหรับการทำงานในห้องปฏิบัติการกับสารกัมมันตรังสีที่มีอัตราการแตกตัวสูงและให้รังสีแอลฟาหรือเบต้า หรือสารที่มีพิษสูงและวัตถุที่มีอันตรายทางชีวภาพ ในขณะที่การทำงานกับสารกัมมันตรังสีที่มีอัตราการแตกตัวต่ำสามารถใช้ฮูดปิดคลุมบางส่วน เช่น ฮูดที่ใช้ในห้องปฏิบัติ

  3. ถังหมุนเวียนน้ำ (Circulation Tank)เป็นวิธีการออกแบบระบบบำบัดอากาศด้วยการกักเก็บน้ำที่ใช้แล้วนำมาบำบัดเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    ระบบบำบัดอากาศที่ใช้สำหรับการควบคุมสารปนเปื้อนทุกระบบ รวมทั้งระบบ HVAC หลังจากติดตั้งและทดสอบโดยละเอียดครั้งแรกเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ แล้วระบบบำบัดอากาศควรได้รับการตรวจและทดสอบเป็นระยะๆ และเปรียบเทียบผลการทดสอบกับข้อมูลการตรวจวัดครั้งแรกหลังการติดตั้งระบบการทดสอบครั้งล่าสุดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบำบัดอากาศนั้นยังคงทำงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการดูดหรือดักจับสารปนเปื้อนของระบบอาจลดลง ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น สายพานพัดลมหลวม มีอนุภาคสะสมในระบบท่อ เครื่องกรองอากาศอุดตัน เป็นต้น

โครงสร้างระบบ

system1

system2a

system2b

system2c

จุดเด่น / ประสิทธิภาพ

performance1

performance2

performance3

performance4