ลูกค้าของเรา

การจัดการของเสียในโรงงานผลิตเครื่องมือก่อสร้าง

ประเภท : ของเสียโรงงาน (หลังแรงเกาะ)

ปริมาณ : 20㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์ AL-750

ความทุกข์ใจ

ภายในโรงงานมีการปล่อยน้ำมันและ สารที่เกี่ยวกับสี ออกมา
เลยอยากดำเนินการวางแผนเกี่ยวกับการปล่อยของเสียให้เป็นศูนย์ขึ้น

หัวข้อ

เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจัดการกับกับจัดการกับแรงเกาะ หลังจากที่จัดการแล้ว ต้องควบคุมการปล่อยน้ำไปด้วย

มาตรการแก้ไข

ได้ทำการติดตั้งอควาบลัสเตอร์ AL-750 7ตัว กับอ่างเก็บน้ำที่ไม่ได้ใช้
และดำเนินการจัดการภายใน 3วัน

ผลลัพธ์

ประสบความสำเร็จ ไม่มีปัญหาในการปล่อยน้ำ แต่ในตอนแรก
ระหว่างการระบายน้ำ มีการเกิดฟองขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้น แต่ตอนนี้สามารถ
ลดฟองและแก้ปัญหาได้

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า : 1,000 → 300

เหล็กหล้าไร้สนิม : 1,000 → 300

N-hex : 100 → 30

COD :

Thai Air System