ลูกค้าของเรา

การจัดการน้ำของพลาสติก รีไซเคิล

ประเภท : การระบายน้ำของโรงงานพลาสติก รีไซเคิล

ปริมาณ : 6~10㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ติดตั้งยูนิตแทงค์+เครื่องแยกธาตุแรงเกาะบนผิวน้ำ AL-750

ความทุกข์ใจ

บริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่ง ได้ชำระเครื่องจักรรีไซเคิลทำลายพลาสติก ตั้งแต่คาร์บอเนตในน้ำ (BOD): 300 มิลลิกรัม ต่อ ลิตรและได้ใช้พลังงานสูงในการระบายน้ำ ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น และยังได้รับคำสั่งจากสถานที่ราชการ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

หัวข้อ

ได้จัดการดำเนินการในการปล่อยน้ำเสียพื้นฐานทางประปาใต้ดิน

มาตรการแก้ไข

ติดตั้งยูนิตแทงค์ UT-15B ที่อ่างเก็บน้ำ2ตัว +อุปกรณ์แรงเกาะในบริเวณแม่น้ำเพื่อดำเนินการปล่อยน้ำไหลตามเกณฑ์พื้นฐาน

ผลลัพธ์

ดำเนินจัดการปล่อยน้ำในแม่น้ำในระดับพื้นฐาน เกิดการเกาะตัวของกากโคลนขึ้น5ตันต่อวันแต่ ในระบบนี้ทำให้เกิดกากโคลนขึ้นแค่ 75กิโลกรัมต่อวัน⇒ หลังจากนี้ได้ใช้ในโรงงานพลาสติก รีไซเคิล12ที่

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า : 3,000 → 100

เหล็กหล้าไร้สนิม : 800 → 30

N-hex : 100 → 5

COD : 2,000 → 100

Thai Air System