ลูกค้าของเรา

การจัดการน้ำของโรงงานผลิตข้าวกล่อง

ประเภท : การระบายน้ำของโรงงานผลิตข้าวกล่อง

ปริมาณ : 220㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์ AL-750

ความทุกข์ใจ

ดำเนินการเพิ่มแรงกดอากาศบนผิวน้ำ แต่จัดการไม่ดี เลยทำให้ผิดกฎต่อหน่วยงานท้องที่ ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เกิดปัญหาด้านกลิ่นเหม็น และการจัดการกากโคลน ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียง

หัวข้อ

อยากจะลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงาน และ ลดกลิ่นเน่าเสีย

มาตรการแก้ไข

ติดตั้งพรีคาสท์คอนกรีตในอ่างเก็บน้ำ 40ตัน 7ตัวและ ดำเนินการจัดการด้วยอควาบลัสเตอร์

ผลลัพธ์

เป้าหมายในการปล่อยน้ำในแม่น้ำในระดับพื้นฐานนั้นสำเร็จไปด้วยดี และสามารถแก้ปัญหาทางด้านกลิ่นก็ได้ด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า : 2,500 → 40 以下

เหล็กหล้าไร้สนิม : 1,000 → 400 以下

N-hex : 350 → 40 以下

COD :

Thai Air System