ลูกค้าของเรา

การจัดการน้ำของโรงงานรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท : การระบายน้ำในโรงงานรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อาหาร

ปริมาณ : 30㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร AL-750 + AS-250

ความทุกข์ใจ

เกิดน้ำกลั่นในอุตสาหกรรมขึ้นเมื่อดูแล้วโปร่งใสก็จริง แต่ค่า BODมากกว่า500 และ ค่า PHต่ำกว่า2 ก็เลยอยากดำเนินการใช้เครื่องอุปกรณ์ระบายความร้อนช่วย

หัวข้อ

ทำให้ค่า PHเป็นกลางและ ตอนใช้เครื่องอุปกรณ์ระบายความร้อน ทำให้ไม่มีผลกระทบไม่ดีต่อน้ำ

มาตรการแก้ไข

จัดเตรียมอ่างเก็บน้ำโดยรวม100ตัน หลังจากปรับค่าPHให้เหมาะสมแล้ว ดำเนินการจัดการด้วยเครื่องอควาบลัสเตอร์

ผลลัพธ์

ทั้งๆที่เคยวางแผนจะใช้ระบบความเข้มข้นสูงของการระบายน้ำแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า : 800 → 200 以下

เหล็กหล้าไร้สนิม : 200 → 50 以下

N-hex : 10 → 5 以下

COD :

Thai Air System