ลูกค้าของเรา

การจัดการน้ำที่มีน้ำมันมิเนอรัลผสมอยู่ ในที่ล้างรถ (บริษัท H)

ประเภท : การระบายน้ำในที่ล้างรถเมล์

ปริมาณ : 40㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์ AL-750

ความทุกข์ใจ

การเตรียมความพร้อมกับ การล้างรถที่มีน้ำมันมิเนอรัลผสมอยู่ และ การติดตั้งเครื่องที่จัดการน้ำที่มีทรายเจือปนอยู่ แต่ ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเกิดกากโคลนและ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ขึ้น

หัวข้อ

จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องมือการจัดการขึ้น เลยอยากจะดำเนินการติดตั้งเครื่องอควาบลัสเตอร์ และ ไบโอในการจัดการปล่อยน้ำ

มาตรการแก้ไข

ได้ติดตั้งเครื่องอควาบลัสเตอร์ AL-750 16ตัว ในอ่างเก็บน้ำ 2ที่ 70ตัน และได้ติดตั้งไบโอ เข้าไปด้วย

ผลลัพธ์

การดำเนินการจัดการปล่อยน้ำนั้นประสบความสำเร็จตามที่คาดหมายไว้
และสามารถแก้ปัญหาทางด้านกลิ่นเหม็นได้ด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex : 30 → 5

COD :

Thai Air System