ลูกค้าของเรา

การจัดการน้ำในโรงงานเคมี

ประเภท : การระบายน้ำของโรงงานเคมี

ปริมาณ : 600㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์ AL-750

ความทุกข์ใจ

การระบายน้ำสูงของค่า COD ทำให้จัดการกับจุลินทรีย์ได้ยาก ไม่สามารถจัดการกับฟีนอลได้ และกากโคลนไม่สามารถตกตะกอนได้เลยเกิดปัญหาขึ้น

หัวข้อ

อัตราในการตัด COD มีสูง และ กระตุ้นให้กากโคลนในอ่างเก็บน้ำตกตะกอน

มาตรการแก้ไข

ในอ่างเก็บน้ำ 240ตัน ได้ติดตั้งเครื่องอควาบลัสเตอร์ AL-750ไว้ 30ตัวและติดตั้งที่ อ่างตกตะกอน sludge eater ด้านใต้ 8ตัว

ผลลัพธ์

มีแผนบังคับในการตกตะกอนของกากโคลนสามารถจัดการฟีนอลได้เกินคาดหมาย และไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลย และในเครื่องsludge eaterนั้นไม่มีการลอยตัวของกากโคลนอีกเลยได้คิดว่า การจัดการโดยเครื่องอควาบลัสเตอร์นั้นได้ดำเนินต่อไป โดยที่ก๊าซเช่นพวกไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไม่กัดกากโคลนอีกเลย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า : 20 → 1.0

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System