ลูกค้าของเรา

การจัดการน้ำในโรงอาหารพนักงาน SHIMADZU CORPORATION Head office

ประเภท : การระบายน้ำในโรงอาหารพนักงาน

ปริมาณ : 45㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร AS-250

ความทุกข์ใจ

ในการสร้างโรงงานใหม่ ได้มีการสร้างโรงอาหารพนักงานด้วยเลยอยากจะดำเนินการในการระบายน้ำ และอยากได้รับความร่วมมือในการทำตามกฎบริษัทด้วย

หัวข้อ

เมื่อก่อนได้ใช้ระบบการจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำป้องกันไฟไหม้ เลยไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างใหม่มาก

มาตรการแก้ไข

เมื่อก่อนได้ติดเครื่องอความบลัสเตอร์ AS-250 ในอ่างเก็บน้ำป้องกันไฟไหม้และได้ติดตั้วเครื่องเป่าไว้ใต้ดินอีกด้วย บนอ่างเก็บน้ำนั้น ได้ปู wood deck โดยทั่วเป็นสถานที่ที่พนักงานได้พักผ่อน

ผลลัพธ์

การปล่อยน้ำได้รักษาระดับพื้นฐานไว้ในช่วง80%และในบริษัทได้ตั้งค่าไว้แบบอิสระ ผลออกมาเป็นปกติ

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า : 800 → 240

เหล็กหล้าไร้สนิม : 600 → 240

N-hex : 150 → 24

COD :

Thai Air System