ลูกค้าของเรา

การจัดการ โรงอาหารและน้ำมันมิเนอรัล SHIMADZU CORPORATION Seta ●

ประเภท : การระบายน้ำในโรงอาหารพนักงาน + การระบายน้ำในโรงงาน

ปริมาณ : 8㎥/day+ 0.1㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์ AL-750

ความทุกข์ใจ

มีการขอร้องในการระบายน้ำในครัวโรงอาหาร แต่ ได้เกิดการจัดการที่ไม่ดีทำให้ค่าของการปล่อยน้ำไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

หัวข้อ

โดยปกติแล้ว บริษัทถูกยอมรับได้ว่าเป็นบริษัทระดับสูง ก็เลย การจัดการน้ำในครัวขอ งบริษัทก็ต้องสมบูรณ์แบบไปด้วย จนถึงตอนนี้บริษัทได้จัดการเรื่องของเสียอุตสาหกร รม และ ในส่วนของเครื่องจักรที่ทำความสะอาดของเสียอีกด้วย

มาตรการแก้ไข

ได้ดำเนินการติดตั้งยูนิตแทงค์ UT-10B 10ลูกบาศก์เมตร ที่อ่างเก็บน้ำ 2ตัว และ
ยูนิตแทงค์สำหรับของเสีย

ผลลัพธ์

ในรระยะแรก มีความกังวลเกี่ยวกับการจัดการ แต่ ไม่เกิดปัญหาใดๆ และ
ประสบความสำเร็จในการปล่อยน้ำตามค่าปกติ ตอนนี้ยังใช้
ยูนิตแทงค์ในการทำความสะอาดโคลนที่เกิดขึ้นในนาอีกด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า : 800 → 240

เหล็กหล้าไร้สนิม : 600 → 240

N-hex : 150 → 24(พืชและสัตว์) , 12,000 → 4(แร่)

COD :

Thai Air System