ลูกค้าของเรา

ลานจัดขบวนรถไฟ การจัดการน้ำที่มีน้ำมันมิเนอรัลผสมอยู่ (บริษัท N)

ประเภท : การระบายน้ำในที่ล้างรถเมล์

ปริมาณ : 40㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร AS-250

ความทุกข์ใจ

การเตรียมความพร้อมกับ การล้างรถที่มีน้ำมันมิเนอรัลผสมอยู่และการจัดการกับการลอยตัวของและเพิ่มแรงกดอากาศ เป็นต้น ซึ่งได้มีการวางแผนในการติดตั้งเครื่องการจัดการกากโคลน และวางแผนทางด้านค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการด้วย

หัวข้อ

อยากจะดำเนินการจัดการโดยใช้แค่เครื่องอควาบลัสเตอร์ และ ไบโอ ในการปล่อยน้ำเท่านั้น และจะดำเนินการโดยไม่ใช้เครื่อง เพิ่มแรงกดอากาศ

มาตรการแก้ไข

ติดตั้งเครื่องอควาบลัสเตอร์ AS-250 20ตัวในอ่างเก็บน้ำ 40ตัน และได้รวมไบโอเข้าไปด้วย

ผลลัพธ์

การดำเนินการจัดการนั้นประสบความสำเร็จตามที่คาดหมายไว้และสามารถแก้ปัญหาทางด้านกลิ่นเหม็นได้ด้วยตอนนี้ก็ยังใช้เครื่องอควาบลัสเตอร์ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับก๊าซ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ หายไปด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex : 30 → 5

COD :

Thai Air System