ลูกค้าของเรา

โรงงานเครื่องมือขนส่ง ระบบหมุนเวียนน้ำที่ใช้ในการทาสีให้สะอาด

ประเภท : ระบบหมุนเวียนน้ำที่ใช้ในการทาสีให้สะอาด

ปริมาณ : 10~30㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : อควาบลัสเตอร์ + ระบบแรงเกาะ

ความทุกข์ใจ

กระบวนการผลิตเครื่องทาสีของอุปกรณ์เครื่องมือขนส่ง (สารเกี่ยวกับน้ำ) เริ่มเสือมลง และ เลวร้ายขึ้น ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเสียของกรดน้ำส้ม ขึ้น

หัวข้อ

อยากจะวางแผนทำให้กลิ่นเหม็นหายไป, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงงาน และลดค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนน้ำลงด้วย

มาตรการแก้ไข

ได้ติดตั้งยูนิตแทงค์ UT-30 ที่อ่างเก็บน้ำ2ตัว เครื่องการตกตะกอนของแรงเกาะ
เครื่องกรองที่ทำให้แห้ง สองอย่างในเวลาเดียวกัน

ผลลัพธ์

ปัญหากลิ่นเหม็นได้หายไป และ ในเวลาที่วางแผนยืดอายุการหมุนเวียนน้ำนั้น
การกำจัดกลิ่นของเครื่องกรองได้หายไป และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องกากโคลนได้อีกด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System