ลูกค้าของเรา

โรงงานเครื่องมือขนส่ง ระบบทำความสะอาดของการหมุนเวียนน้ำที่ใช้เวลาทาสี(สารเมลามีน)

ประเภท : ระบบทำความสะอาดของการหมุนเวียนน้ำที่ใช้เวลาทาสี(สารเมลามีน)

ปริมาณ : 30㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : ระบบอควาบลัสเตอร์ AL-750

ความทุกข์ใจ

เวลาที่สร้างโรงงานผลิตเครื่องมือก่อสร้างใหม่นั้นอยากจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ่อน้ำ และ ได้ติดตั้งเครื่องอควาบลัสเตอร์ขึ้น

หัวข้อ

ปัญหากลิ่นเน่าเสียได้หายไป และ ในการวางแผนยืดอายุการหมุนเวียนน้ำนั้น ภายใน1ปี อยากจะลดค่าใช้จ่าย 4 ล้านเยน

มาตรการแก้ไข

ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำ 3ตัว 10 ตัน รวมแล้ว 30ตัน ติดตั้งเครื่องอควบลัสเตอร์
AL-750 12ตัว

ผลลัพธ์

ก่อนหน้านี้ ภายใน 1เดือน ดำเนินการทำความสะอาด 1ครั้ง ตั้งแต่ติดตั้งเครื่องแล้วตอนนี้14 เดือน เพิ่งดำเนินการทำความสะอาด อีกทั้งยังประสบความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายมากกว่า 4ล้านเยนอีกด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System