ลูกค้าของเรา

การกำจัดกลิ่นสารประกอบอินทรีย์

ประเภท : สารละลายVOC (การระเหิดของเคมีอินทรีย์)

ปริมาณ : 450㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-30w 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

ในการการฟอกสินค้าตัวทำละลาย จะส่งกลิ่นออกมาจึงมีการเตรียมสถานที่แยกออกมาไว้เรียบร้อย

หัวข้อ

จับตัวทำละลายได้แน่นอน

มาตรการแก้ไข

ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-30w 1เครื่อง นั้นสามารถฟอกอากาศสูงสุดถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

ผลลัพธ์

ประสบความสำเร็จในการควบคุมแบบปกติ ต่ำกว่า400 และกลิ่นเหม็นมากกว่า1000

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System