ลูกค้าของเรา

การกำจัดกลิ่นเหม็นในอุตสาหกรรม

ประเภท : กลิ่นของนมที่ไม่ใช้แล้ว

ปริมาณ : 500㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ดิโอไรเซอร์ เครื่องที่ผลิตเป็นพิเศษ ผลิตโดย FRB 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

ตอนที่นำผลผลิตออกสู่ตลาด อาจจะมีนมที่ไม่ได้ใช้แล้วเหลืออยู่เลยไม่อยากให้มีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น

หัวข้อ

จะทำให้กลิ่นของนมที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

มาตรการแก้ไข

ติดตั้งไบโอดิโอไรเซอร์ DR-9 1เครื่องที่ผลิตเป็นพิเศษ ผลิตโดยFRB

ผลลัพธ์

ปัจจุบันนี้ยังไม่มีปัญหากลิ่นเน่าเสียเกิดขึ้น

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System