ลูกค้าของเรา

การกำจัดกลิ่นเหม็นในอุตสาหกรรม

ประเภท : กำจัดกลิ่นขยะเปียก

ปริมาณ : 80㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอไรเซอร์ DR-9 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

เพราะจะสร้างโรงงานรีไซเคิลของที่ไม่ใช้แล้วเลยอยากจะแก้ปัญหาโดยไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น

หัวข้อ

การกำจัดกลิ่นเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

มาตรการแก้ไข

ติดตั้งไบโอดิโอไรเซอร์ DR-9 1เครื่อง

ผลลัพธ์

ปัจจับันนี้ยังไม่มีปัญหาทางด้านกลิ่นของกาก(ซากอาหาร)

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System