ลูกค้าของเรา

ก๊าซไอเสีย การติดตั้งอุปกรณ์กำจัดกลิ่น

ประเภท : ก๊าซไอเสียจากเครื่องอบแห้ง

ปริมาณ : 20㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-2W(ผลิตโดยPVC) 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

การกำจัดน้ำในหมู่บ้าน มีกากโคลนเกิดขึ้นและตอนที่ทำปุ๋ยคอกได้เกิดก๊าซไอเสียจากแอมโมเนียขึ้นด้วย

หัวข้อ

มีการปล่อยของเสียออกมาภายนอก แต่ทำการดับกลิ่นไว้เรียบร้อย

มาตรการแก้ไข

ติดตั้งทำความสะอาดด้วยเครื่อง ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-2W (ผลิตโดยPVC)1เครื่อง + หยด กรดกำมะถันเจือจาง นั้

ผลลัพธ์

รักษาค่าPHให้เป็นกลาง และคงประสิทธิภาพก๊าซแอมโมเนียเข้มข้น
ไว้ไม่เกิน1ppm→100ppm

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System