ลูกค้าของเรา

ก๊าซไอเสีย การติดตั้งอุปกรณ์กำจัดกลิ่น

ประเภท : ก๊าซไอเสียจากการเตาถ่านทำไก่ย่าง

ปริมาณ : 400㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-30w 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

โรงงานทำไก่ย่าง เวลาผลิตสินค้า จะเกิดก๊าซไอเสียเป็นมลพิษขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่พบมาตรการที่ดีในการแก้เรื่องการขจัดกลิ่น

หัวข้อ

ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมรอบนอกได้หายไป

มาตรการแก้ไข

การติดตั้งทำความสะอาดด้วยเครื่อง ในไบโอดิโอไรเซอร์ DR-30W (วิธีการFRP)1เครื่อง + การฉีดพ่นสเปรย์เชมเบอร์ดับกลิ่น

ผลลัพธ์

มีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นแต่ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใกล้ๆโรงงาน

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System