ลูกค้าของเรา

โรงงานผลิตยาง การติดตั้งเครื่องขจัดกลิ่นที่มาจากสารเคมีสำหรับผสมในยาง

ประเภท : ก๊าซจากกระบวนการผลิตยาง

ปริมาณ : 30㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : Scrub duct SD-6 1 เครื่อง

ความทุกข์ใจ

เวลาผลิตสินค้ายางนั้น ในกระบวนการผลิตมีสารเคมีสำหรับผสมในยาง,ผงโลหะ,สารประกอบอินทรีย์ผสมอยู่ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

หัวข้อ

ลดกลิ่นเหม็นเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประชากรที่อาศัยในสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

มาตรการแก้ไข

ทำความสะอาดด้วยเครื่อง ไบโอดิโอไรเซอร์ scrub duct SD-6 1เครื่อง 1ขั้น

ผลลัพธ์

ขึ้นอยู่กับกรณี ว่า มีการหวั่นวิตกการจัดการลำดับขึ้นที่ 2 นั้น มีความจะเป็นหรือไม่
เพราะ ในลำดับขั้นแรก เพราะ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมใกล้เคียงก็ถูกรวมอยู่ด้วย

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System