ลูกค้าของเรา

โรงงานผลิตยาง การติดตั้งเครื่องขจัดกลิ่นที่มาจากสารเคมีสำหรับผสมในยาง

ประเภท : ก๊าซจากกระบวนการผลิตยาง

ปริมาณ : 50㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : Scrub duct SD-6W 1 เครื่อง

ความทุกข์ใจ

เวลาผลิตสินค้ายางนั้นมีสารประเภทไซลอกเซน, ซิลิโคนปนอยู่ด้วย ทำให้เกิดก๊าซไอเสียขึ้น แต่ก็สามารถดำเนินการกำจัดกลิ่นได้ในราคาถูก

หัวข้อ

มีการลดปัญหาที่เกิดจากการปล่อยของเสียภายนอก

มาตรการแก้ไข

ทำความสะอาดด้วยเครื่อง ไบโอดิโอไรเซอร์ scrub duct SD-6 1เครื่อง 1ขั้น

ผลลัพธ์

สารประเภทไซลอกเซน ตั้งเกณฑ์ประมาณ 80% ตามที่คาดการณ์ไว้ก๊าซซิลิโคนของไฮโดรโฟบิกโดดเด่นเป็นพิเศษเลยมีกำหนดการจัดการการกรองแต่ละชนิดให้ประกอบกันในขั้นที่ 2

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System