ลูกค้าของเรา

โรงงานผลิตยาง การติดตั้งเครื่องขจัดกลิ่นที่มาจากสารเคมีสำหรับผสมในยาง

ประเภท : ก๊าซเสียจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

ปริมาณ : 50㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ดิโอไรเซอร์ DR-4(ติดอุปกรณภายใน) 4เครื่อง

ความทุกข์ใจ

การตัดผลิตภัณฑ์ยางที่มีสายโลหะประกอบและกระบวนการเกลา และแปรรูปผลผลิตนั้น มีผลโลหะเกิดขั้นเลยมีการติดตั้งอุปกรณ์การดักจับเขม่าควันกลิ่นขึ้นแต่ การอัตราการดักจับไม่ดีเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ในท่อขึ้น

หัวข้อ

สามารถจับกากยาง และ ผลิตภัณฑ์ยางชิ้นส่วนเล็กๆ

มาตรการแก้ไข

ติดตั้ง ดิโอไรเซอร์ DR-4(ติดอุปกรณภายใน) 4 เครื่อง ในไลน์การผลิต

ผลลัพธ์

สามารถจับกากยาง และ ผลิตภัณฑ์ยางชิ้นส่วนเล็กๆได้อย่างแน่นอน และไม่เกิดไฟไหม้ในท่อขึ้น

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System