ลูกค้าของเรา

การทำความสะอาดในบ่อน้ำ (ในไลน์ทาสีอื่นๆ)

ประเภท : การหวุนเวียนน้ำหลังจากระบบทาสี

ปริมาณ : 10~30㎥/day

ชนิดเครื่องจักร : อควาบลัสเตอร์ + ระบบเกาะกัน

ความทุกข์ใจ

น้ำที่เน่าเสียจากระบบการทาสี ทำให้ได้กลิ่นกรดน้ำส้มภายในโรงงานก็เลยอยากจะแก้ไขปัญหาทางด้านนี้

หัวข้อ

ในระหว่างที่แก้ไขปัญหานี้ อยากจะทำให้น้ำที่หมุนเวียนนั้นสะอาด และ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย

มาตรการแก้ไข

การให้อากาศในอ่างเก็บน้ำ การเกาะกันของตะกอนและการเอาน้ำออกจากเครื่องกรองทั้ง2แห่ง ทำให้สามารถกักเก็บน้ำสะอาดในท่อไว้ได้

ผลลัพธ์

ปัญหาด้านกลื่นกรดน้ำส้มไม่มีความกังวลอีกต่อไป การเกาะกันของน้ำเริ่มดีขึ้นและ การระบบการเอาน้ำออกดีกว่าที่คิดไว้ ทำให้อัตรน้ำสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบนั้นมีกากโคลนลดน้อยลง เมื่อติดตั้งอุปกรณ์แล้ว ทำให้มีปัญหาน้อยลงไปมาก

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System