ลูกค้าของเรา

การล้างน้ำและ การทำความสะอาดในการทาสีเครื่องสูบน้ำ

ประเภท : บูธทาสี

ปริมาณ : 4.0㎥

ชนิดเครื่องจักร : ระบบ sludge eater

ความทุกข์ใจ

ในการทาสีโช้คอัพของรถ เป็นต้น กลิ่นเหม็นของน้ำ กลิ่นของทินเนอร์ทำให้มีปัญหาส่งผลต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียง

หัวข้อ

จะทำให้ปัญหาที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียงหายไป

มาตรการแก้ไข

ได้ดูสภาพการติดตั้ง sludge eater ในแต่ละบูธการล้างแต่ละพาร์ท

ผลลัพธ์

กลิ่นเน่าเสียเริ่มหายไป และ ไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียง

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System