ลูกค้าของเรา

การล้างน้ำและ การทำความสะอาดในการทาสีเครื่องสูบน้ำ

ประเภท : บูธทาสี

ปริมาณ : 3.0㎥

ชนิดเครื่องจักร : ระบบ sludge eater

ความทุกข์ใจ

ในโรงงานการทาสีโช้คอัพของรถ เป็นต้นอยากจะลดปัญหานี้ที่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียง และอยากจะลดกากโคลนที่เกาะกันออกไป

หัวข้อ

ในขณะที่ลดปัญหากลิ่นเน่าเสีย และ ปัญหาที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมข้างเคียงนั้น ก็จะวางแผนลดการติดของกากโคลน ด้วย

มาตรการแก้ไข

ติดตั้งเครื่องsludge eaterในเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่อง

ผลลัพธ์

ปัญหาทางด้านกลิ่นเน่าเสียและ การติดกันของกากโคลนเริ่มหายไป และตอนนี้การปิดระบบการหมุนเวียนน้ำที่หยุดชะงักโดยเฉลี่ย 8ครั้งต่อเดือนนั้น ได้เลิกไปทำให้มุ่งสู่เป้าหมายได้สูงขึ้นและ ลดกากโคลนได้ถึง 30%

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System