ลูกค้าของเรา

การล้างน้ำและ การทำความสะอาดในการทาสีเครื่องสูบน้ำ

ประเภท : บูธทาสี

ปริมาณ : 2.0㎥

ชนิดเครื่องจักร : ะบบ sludge eater

ความทุกข์ใจ

อยากจะประสบความสำเร็จในการลดปัญหาทางด้านกากโคลนและกลิ่นเน่าเสียของน้ำจากบูธการทาสีขบวนรถไฟ

หัวข้อ

วางแผนลดค่าใช้จ่ายทางด้านกากโคลนและ ปรับปรุงทางด้านงาน

มาตรการแก้ไข

ใช้เครื่องสูบน้ำ 3.7กิโลวัตต์ในอ่านเก็บน้ำ2.0ตัน และติดตั้ง sludge eater 6ตัว

ผลลัพธ์

ผลคือ กลิ่นเหม็นได้หายไป และ อัตรากากโคลนลดลงถึง 30-40%

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System