ลูกค้าของเรา

ก๊าซไอเสียจากเตาหลอมในการทาสี ติดตั้งเครื่องกำจัดกลิ่น

ประเภท : ๊าซไอเสียจากเตาหลอมในการทาสี

ปริมาณ : 50㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-4w 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

ในการสร้างโรงงานใหม่ กังวลกับก๊าซจากเตาหลอมในการทาสีซึ่งอาจจะมีปัญหาต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

หัวข้อ

อยากจะจัดการปัญหาก๊าซไอเสียของเตาหลอมในการทาสีได้ในราคาถูก

มาตรการแก้ไข

ไม่ได้ใช้การติดตั้งเตาเผา แต่ใช้การทำความสะอาดก๊าซไอเสียที่เคลื่อนด้วย 50ลูกบากศ์เมตรต่อนาทีด้วยเครื่อง ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-4W 1เครื่องและมีการผสมรวมกันของก๊าซไอเสีย

ผลลัพธ์

ผ่านมาปีจนถึงปัจจุบัน ไม่มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อมข้างเคียงเลยแม้แต่ครั้งเดียว

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System