ลูกค้าของเรา

ก๊าซไอเสียจากเตาหลอมในการทาสี ติดตั้งเครื่องกำจัดกลิ่น

ประเภท : ก๊าซไอเสียจากเตาหลอมในการทาสี

ปริมาณ : 150㎥/min

ชนิดเครื่องจักร : ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-16w 1เครื่อง

ความทุกข์ใจ

ในการสร้างโรงงานใหม่เรียกร้องในการรับมือปัญหาด้านการจัดการไอเสียจากเตาหลอมในการทาสี

หัวข้อ

อยากจะจัดการปล่อยของเสียในเรื่องก๊าซไอเสียของเตาหลอมในการทาสีในราคาถูก

มาตรการแก้ไข

ทำความสะอาดด้วยเครื่อง ไบโอดิโอไรเซอร์ DR-16W 1เครื่อง

ผลลัพธ์

ครื่องจักรทำงานมากกว่า5ปี ทั้งๆที่มีก๊าซไอเสียเข้มข้นมีมากแต่ไม่มีปัญหาทางด้านกลิ่นแม้แต่นิดเดียว และ การรักษาสภาพนั้น1ครั้งภายใน2-3เดือน และลดค่าใช้จ่ายลงมาก

ผลการจัดการ

คาร์บอเนตในนํ้า :

เหล็กหล้าไร้สนิม :

N-hex :

COD :

Thai Air System